TEKGİAD olarak şu 5 temel alanı sosyal proje hedeflerimiz olarak belirledik:

 1. Tanıma ve Tanışma (Networking)
 2. İş Birliği & Dayanışma
 3. Teknoloji Tanıtımı & İnovasyon
 4. İK
 5. Eğitim

Derneğimizin amacı doğrultusunda belirlediğimiz bu öncelikli hedeflere yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler gerçekleştirmekteyiz.

Bu 5 hedefi şu şekilde açıklayabiliriz:

1-Tanıma ve Tanışma (Networking)

 • Etkinlikler organize etmek;
  • Sektör buluşmaları
  • Tanışma toplantıları
  • Seminer, panel, söyleşiler
 • Sektördeki diğer meslektaşlarla/girişimcilerle tanışma.
 • Teknoloji tüketici (müşteri) ağını genişletmek (yurt içi & dışı).

2-İş Birliği & Dayanışma

 • Projelerde üyeler arası işbirliği imkanlarını için uygun ortamı oluşturmak.
 • Proje havuzu oluşturma;
  • Derneğe gelen proje/iş taleplerinin üyelere duyurulması,
  • Üyelere gelen fakat üyenin yapmayacağı taleplerin Dernek proje/iş havuzuna eklenmesi,
  • Dernek proje havuzundaki işlere üyelerin teklif verebilmesi.
 • Yardımlaşma ortamını yaratma.
 • Amaçlar için diğer derneklerle iş birliği yapma.
 • Amaçların gerçekleştirilmesi için Teknoparklar, Üniversiteler, Birlikler, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler, Ticaret ve Sanayi Odaları vb kurumlar ile ilişkilerin geliştirilmesi, ortak organizasyonlar yapılması.

3-Teknoloji Tanıtımı & İnovasyon

 • Teknoloji fuarları düzenlemek.
 • Üyelerin ürünlerini sunabilecekleri organizasyonlar planlamak.
 • Fuarlara gurup katılımı organize etmek (özellikle yurt dışı için).
 • Üyelerin faaliyet alanlarındaki sahip oldukları teknolojileri ve ürünleri kamuoyu ile paylaşmak ve tanınmasını sağlamak.
 • Teknolojik çözüm pazaryeri oluşturarak dernek üyelerimizin teknik kapasitelerinin, ürünlerinin ve teknik yeteneklerinin sergilenmesi.
 • Firmalarda kurumsal inovasyonun desteklenmesi (orta ve büyük ölçekli kuruluşlarla girişim programları düzenlemek, yarışma organize etmek vb.).

4-İnsan Kaynakları

 • Nitelikli insan kaynaklarına erişim.
 • İzmir’i nitelikli insan kaynakları için cazibe merkezi yapma.
 • Stajyerlerden etkin şekilde yararlanma ve stajyerlere öğrenirken kendilerini geliştirebilecekleri imkanları sağlama.
 • Yetenek kiralaması (talent-shopping) sistemini yaygınlaştırma ve bu sayede üyelerin girişimlerinde kısa süre için ihtiyaç duyabilecekleri niteliklere erişimini sağlama.

5-Eğitim

 • Üyelerimizin mesleki, teknik, kişisel gelişim alanlarında ihtiyaç duyulan eğitimlerinin organizasyonu.
 • Üyelerimizin tecrübelerini diğer üyeler ve girişimci adaylarıyla paylaşabilecekleri ortamı sağlamak ve etkinlikleri organize etmek.
%d blogcu bunu beğendi: